نشریه فرانسوی «پوان دو وو » با انتشار عکسی از شاهزاده نور دختر اول شاهزاده رضا پهلوی شخصیت و وقار این دختر ایرانی را ستوده است . نور که در سال 1992 در شهر واشنگتن به دنیا آمده است دوره دبیرستان را در یکی از مدارس شهر مریلند به پایان رسانده است . وی که به چهار زبان فارسی،انگلیسی،فرانسه و عربی صحبت می کند چون مادر بزرگ خود به نقاشی علاقمند است و دستخط زیبائی به فارسی دارد .

Advertisements