زنده یاد علی حاتمی و همسرش زری خوشکام

 


آرام و ژاله کریمی ( از بازیگران قبل از انقلاب)

 


اکی بنایی

 


شهرام و شهبال شبپره و ابی در گروه بلک کتز سابق

 


ارحام صدر و میری

 


گوگوش و رامش

 


شکیلا

 


ابی و شهرام شبره

Advertisements