براي اولين بار تعزيه‏ای با حضور تعدادی از زنان ايرانی در آستانه اربعين در فرهنگسرای بهمن به اجرا در آمد.

Advertisements