آقا قربان ۷۳ ساله از روستايی در نزديكی قزوين است كه سال‌ها پيش همسر خود را از دست داده و اكنون صاحب 10 فرزند و 40 نوه و نتيجه است. آقا قربان چند وقت پيش برای عيادت از يكی از اقوام خود در خانه سالمندان به خانه سالمندان اميرالمومنين قزوين ميرود كه چشمش به صفيه خانم ۶۷ ساله‌ای میخورد كه تنها يك دختر داشته و بعد از فوت همسرش سال‌ها به تنهايی زندگی می‌كرده است و اكنون هم در خانه سالمندان است. آقا قربان چند هفته پيش به خواستگاری صفيه خانم ميرود و پس از مهر ۱۴ سكه‌ای صفيه خانم هفته گذشته در همان خانه سالمندان مراسم عقد جالبی را با حضور برخی مسوولان شهر قزوين و دست اندركاران خانه سالمندان و البته مطبوعاتی‌های شهر برگزار می‌كند.

Advertisements