نوزدهمين دوره مسابقات كاراته قهرماني بزرگسالان جهان در ورزشگاه «نيپون بودوكان» شهر توكيو پايتخت ژاپن، روز جمعه «هلن سپاهي» كه با لباس تيم ملي و با حجاب آماده حضور در ميدان شده بود، به دليل امتناع از برداشتن حجاب خود، به خارج از تاتامي (زمين مسابقه) هدايت شد