اين هم يه تبليغ خيلي خيلي زيبا از پذيرفتن كودكي به فرزند خواندگي


بابا اين يكي اسطوره غيرته به خدا ! براي يه بليط مسابقه فوتبال خواهر خودش رو حراج كرده !!!


يه توالت عمومي . البته انگار يه ذره زيادي عموميه !


آخه بچه , تو همه جاي اين گوزن بدبخت رو ول كردي چسبيدي به اونجا .


صف توالت عمومي و يه نفر كه ديگه تحملش طاق شده.


يه ماشين كاملا بسيجي


اين قبر ملك فهد , پادشاه عربستان هست . همون طور كه ميدونيد در يك قبر ساده دفن شد.بدون درست كردن بارگاه و محراب و …..


انتهاي هنر نقاشي خياباني: ساخت يه آبشار وسط خيابون


Advertisements