شصت و پنجمین داربی سنتی پایتخت روز دوازدهم مهرماه بین دو تیم محبوب و پر طرفدار تهران یعنی استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. البته همه دوست دارند برخلاف قانون نانوشته این داربی سنتی، شاهد ارائه بازی زیبا و قابل قبول از جانب دو تیم در جریان برگزاری این مسابقه مهم و سرنوشت ساز باشند.


این برای نوزدهمین مرتبه است که دو تیم قرمز و آبی پوش تهران در فصل پائیز به مصاف هم میروند. در خلال بازیهای گذشته این دو تیم در فصل خزان، 6 مسابقه با تساوی، 7 دیدار با برتری پرسپولیس و 5 بازی با برتری استقلال خاتمه یافته است.
همچنین در مهرماه هم دو تیم 9 بار برابر هم قرار گرفتند که 4 دیدار با نتیجه مساوی، 3 دیدار با برتری استقلال و 2 دیدار با پیروزی پرسپولیس همراه بود.
از سوی دیگر نخستین داربی تهران در فصل بهار در اولین ماه سال برگزار شده است. در آن بازی تاریخی که روز شانزدهم فروردین ماه سال 1347 در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی فعلی) بین دو تیم پایتخت نشین انجام شد نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل رقم نخورد تا هر دو تیم در اولین رویارویی خود در حسرت گل باقی بمانند!

از آن زمان تاکنون حدود 42 سال گذشته و آمار بازیهای انجام شده بین این دو تیم نیز به مرز 64 دیدار رسیده و میرویم تا شصت و پنجمین داربی تهران را نیز شاهد باشیم.
برای اینکه بیشتر و بهتر در حال و هوای بازیهای گذشته این دو تیم در برابر یکدیگر قرار گیریم نگاهی گذرا به نتایج داربی تهران از ابتدا تاکنون می‌اندازیم.


1- شانزدهم فروردین سال 1347
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

2- بیستم دی سال 1347
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

3- سیزدهم مرداد سال 1348
پرسپولیس یك – استقلال 3
احمد منشی زاده(8) علی جباری (44) کارو حق وردیان (88) برای استقلالکاظم گنجاپور (72) برای پرسپولیس

4- هفدهم بهمن سال 1348
پرسپولیس صفر – استقلال 3
*(اولین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!)

5- سوم مهر سال 1349
پرسپولیس 2 – استقلال 3
جواد قراب (73)، کارو حق وردیان (87) وعباس مژدهی (88) برای استقلالعلی پروین (7) و حسین کلانی (23) برای پرسپولیس


6- بیست و هفتم دی سال 1349
استقلال 3 – پرسپولیس صفر
دومین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!

7- بیست و هشتم خرداد سال 1350
پرسپولیس یك – استقلال یك
غلامحسین مظلومی ( 30) برای استقلال
صفر ایرانپاک (90) برای پرسپولیس

8- پانزدهم بهمن سال 1350
پرسپولیس 4 – استقلال یک
حسین کلانی (43 و 90)، صفر ایرانپاک (56) و محمود خوردبین (75) برای پرسپولیس
علی جباری (73) برای استقلال

9- سوم فروردین سال 1351
پرسپولیس 2- استقلال صفر
صفر ایرانپاک (50) و حسین کلانی (89) برای پرسپولیس

10- یازدهم اسفند سال 1351
استقلال 2 – پرسپولیس صفر
علی جباری (40 و 87) برای استقلال


11- بیست و پنجم خرداد سال 1351
استقلال یک – پرسپولیس صفر
رضا عادلخانی (3) برای استقلال

12- شانزدهم شهریور سال 1352
پرسپولیس 6 – استقلال صفر
همایون بهزادی (50 و 86 و 90)، ایرج سلیمانی (45 و 56) و حسین کلانی (32) برای پرسپولیس


13- هجدهم آذر سال 1352
پرسپولیس یك – استقلال یك
همایون بهزادی (46) برای پرسپولیسعلی جباری (70) برای استقلال

14- چهارم خرداد سال 1353
استقلال یک – پرسپولیس صفر
حسن روشن (88) برای استقلال

15 – بیست و هفتم آذر سال 1353
پرسپولیس 2 – استقلال یک
صفر ایرانپاک (50) و اسماعیل حاج رحیمی پور (70) برای پرسپولیسغلامحسین مظلومی (60) برای استقلال


16- پانزدهم اردیبهشت سال 1354
استقلال 3 – پرسپولیس یک
غلامحسین مظلومی (11 و 62) و مسعود مژدهی (47) برای استقلالصفر ایرانپاک (53) برای پرسپولیس


17- بیست و پنجم مهر سال 1354
پرسپولیس 2 – استقلال صفر
جهانگیر فتاحی (22) و اسماعیل حاج رحیمی پور (38) برای پرسپولیس

18- بیست و هفتم اسفند سال 1354
پرسپولیس یك – استقلال یك
مسعود مژدهی (20) برای استقلالمحمود خوردبین (85) برای پرسپولیس

19- دوم مهر سال 1355
پرسپولیس یك – استقلال یك
هادی نراقی (26) برای استقلالعلی پروین (40) برای پرسپولیس

20- هجدهم اردیبهشت سال 1356
استقلال 3 – پرسپولیس صفر
محرم عاشوری (45)، حسن روشن (83) و سعید مراغه چیان (88) برای استقلال


21- هجدهم آذر سال 1356
پرسپولیس 2 – استقلال یک
صفر ایرانپاک (15 و 34) برای پرسپولیسحسن روشن (85) برای استقلال

22- بیست و پنجم آبان سال 1358
استقلال یک – پرسپولیس صفر
غلامرضا فتح آبادی (42) برای استقلال

23- سیزدهم تیر سال 1359
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

24 – شانزدهم مهر سال 1360
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

25- هفدهم دی سال 1361
پرسپولیس یک – استقلال یک
غلامرضا فتح آبادی (10) برای پرسپولیسبهتاش فریبا (87) برای استقلال


26- پانزدهم مهر سال 1362
استقلال یک پرسپولیس صفر
پرویز مظلومی (59) برای استقلال

27- بیست و پنجم خرداد سال 1365
پرسپولیس سه استقلال صفر
شاهرخ بیانی (12و 52) و ناصر محمدخانی ( 62) برای پرسپولیس

28- هفتم فروردین سال 1366
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

29- هجدهم شهریور سال 1367
پرسپولیس یك – استقلال یك
فرشاد پیوس (46) برای پرسپولیسجعفر مختاری فر (60) برای استقلال

30- نوزدهم اسفند سال 1367
پرسپولیس صفر – استقلال صفر
* ( جام حذفی- در ضربات پنالتی 2-4 به سود پرسپولیس )


31- هفدهم آذر سال 1368
پرسپولیس یك – استقلال صفر
رضا عابدیان (18) برای پرسپولیس


32- چهارم خرداد سال 1369
استقلال 2 – پرسپولیس یک
عباس سرخاب (46) و عبدالصمد مرفاوی (72) برای استقلالنادر میر احمدیان (12) برای پرسپولیس

33- بیست و هشتم دی سال 1369
پرسپولیس یك – استقلال یك
شاهرخ بیانی (62) برای استقلالفرشاد پیوس (75) برای پرسپولیس

34- چهارم بهمن سال 1370
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

35- پانزدهم اسفند سال 1370
استقلال دو پرسپولیس صفر
عبدالصمد مرفاوی (8) و صادق ورمزیار (15) برای استقلال


36- هشتم خرداد سال 1371
استقلال یک – پرسپولیس صفر
عبدالصمد مرفاوی (48) برای استقلال

37 – یازدهم دی سال 1371
پرسپولیس صفر استقلال صفر

38 – پانزدهم دی سال 1373
استقلال 3- پرسپولیس صفر
*(چهارمین بازی ناتمام دو تیم که نتیجه آن با رای فدراسیون فوتبال سه بر صفر به سود استقلال اعلام شد!)

39- هفتم بهمن سال 1373
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

40- ششم مرداد سال 1374
استقلال 3 – پرسپولیس یک
ادموند اختر (7)، صادق ورمزیار (16) و محمد تقوی (36) برای استقلالمرتضی کرمانی مقام (49) برای پرسپولیس


41- هشتم دی سال 1374
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

42- بیست و هفتم مهر سال 1375
پرسپولیس یك – استقلال صفر
ادموند بزیک (87) برای پرسپولیس

43- بیستم تیر سال 1376
پرسپولیس 3 – استقلال صفر
ادموند بزیک (30)، مهدی مهدوی کیا (70) و بهنام طاهرزاده (87) برای پرسپولیس

44- بیست و دوم آبان سال 1377
پرسپولیس یك – استقلال صفر
مهدی هاشمی نسب (45) برای پرسپولیس

45- دوم فروردین سال 1378
پرسپولیس یك – استقلال یک
مهدی هاشمی نسب (3) برای پرسپولیسفرد ملکیان (43) برای استقلال


46- بیستم تیر سال 1378
پرسپولیس دو استقلال یک
مهدی هاشمی نسب (12) و افشین پیروانی (85) برای پرسپولیسسهراب بختیاری زاده (50) برای استقلال

47- دوم مهر سال 1378
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

48- هشتم اسفند سال 1378
پرسپولیس 2 – استقلال صفر
مهدی هاشمی نسب (8) و پایان رافت (80) برای پرسپولیس

49- نهم دی سال 1379
پرسپولیس 2 – استقلال 2
بهروز رهبری فر (57) و علی کریمی (89) برای پرسپولیسمحمد نوازی (67) و مهدی هاشمی نسب (86) برای استقلال

50- پنجم اسفند سال 1379
استقلال یک – پرسپولیس صفر
علیرضا اکبرپور (72) برای استقلال


51 – بیست و هشتم اسفند سال 1380
پرسپولیس یك – استقلال یك
رضا جباری (25) برای پرسپولیسمحمد نوازی (38) برای استقلال

52- نوزدهم اردیبهشت سال 1381
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

53 – بیستم دی سال 1381
پرسپولیس یك – استقلال یك
علی سامره (1) برای استقلالعلی انصاریان (70) برای پرسپولیس

54- بیست و سوم خرداد سال 1382
پرسپولیس 2 – استقلال یك
یحیی گل محمدی (11) و بهنام ابوالقاسم پور (50) برای پرسپولیسعلیرضا اکبرپور (63) برای استقلال

55- بیست و پنجم مهر سال 1382
استقلال 2- پرسپولیس یک
علی سامره (8) و محمود فکری (57) برای استقلالعیسی ترائوره (70) برای پرسپولیس


56- سیزدهم بهمن سال 1382
پرسپولیس یك – استقلال یك
داوود سید عباسی (3) برای استقلالحامد کاویانپور (20) برای پرسپولیس

57- اول آبان سال 1383
پرسپولیس صفر – استقلال صفر

58- هفتم اسفند سال 1383
استقلال 3 – پرسپولیس 2
غلامرضا عنایتی (68)، محمود فکری (83) و پیروز قربانی (90) برای استقلال سهراب انتظاری (77) و شیث رضایی (84) برای پرسپولیس

59- چهاردهم آبان سال 1384
استقلال یك – پرسپولیس صفر
غلامرضا عنایتی ( 56 ) برای استقلال

60- نوزدهم اسفند سال 1384
پرسپولیس صفر – استقلال صفر


61- دوازدهم آبان سال 1385
پرسپولیس 2 – استقلال یک
مهرزاد معدنچی (23) و مهرداد اولادی (70) برای پرسپولیسامیرحسین صادقی (17) برای استقلال

62- دهم فروردین 1386
پرسپولیس یک – استقلال یک
علیرضا واحدى‌ نیکبخت‌ (13) برای پرسپولیسعلى‌ علیزاده‌ (42) برای استقلال

63- بیست و دوم مهر 1386
استقلال یک – پرسپولیس یک
امید رضا روانخواه (58) برای استقلالمحسن خلیلی (83) برای پرسپولیس


64- پانزدهم فروردین ماه 1387
پرسپولیس یک – استقلال یک
محسن خلیلی (28) برای پرسپولیس
امید رضا روانخواه (4) برای استقلال

Advertisements