شاید براتون جالب باشه که بدونید کشورهای اسلامی هم مراسم انتخاب دختر شایسته را برگزار می کنند. در این مراسم همه کشورها به جز ایران حضور دارند حتی فلسطین و افغانستان هم نماینده داشتند و بالاخره دختری از کشور بحرین به مقام دختر شایسته ۲۰۰۷ دست یافت

این هم عکس رقیب سرسختش که از کشور مراکش بود ولی در نهایت بحرین برترین شد