این کودک عراقی قطعا نمی‌داند که سرباز آمریکایی چرا موذیانه می‌خندد و بر تابلوی مقابلش چه چیزی نوشته شده، والا آیا این‌گونه با آن عکس یادگاری می‌گرفت؟

Advertisements