در پی انتشار اخباری مبنی بر جعلی بودن مدرک کردان (وزیر کشور) بر آن شدیم تا گزارشی از نحوه انتشار و بازتاب‌های این مسئله در دنیای حیوانات داشته باشیم!شنیدی میگن مدرک کردان جعلیه؟!مدرک کردان جعلیــــــــــــــــــــه! مدرک کردان جعلیــــــــــــــــــــــه!
باور کن راست میگیم مدرکش جعلیه. من که باورم نمی‌شه. تو 500 سال عمرم همچین چیزی نه دیدم نه شنیدمهه هه هه! مدرکشو نگاه! چقدر غلط داره.این امضاهـاش مال کیه؟!هااا هااا هااا ! یعنی هیشکی تا حالا نفهمیده بود؟!برید اونور منم نگاه کنم. کو مدرکش؟!آه بازم یه گند دیگه!نه!!!!!!ااااااه! الف رو دیگه چرا فیـ.لـ.تر کردن.منم رفتم مدرک بگیـــــــــــــــــــــرم.

Advertisements