تو کف گذاشتن دیگران خیلی جالبه. اما این دختر خانم خودش , خودشو تو کف گذاشته!


شما هم شده کاری کنین که خودتون کف کنین! خوشحال میشم اگه برام تعریف کنین!

Advertisements