چندي قبل يكي از دوستان عكسي در مورد( پارتي دختران در حمام يك هتل ) در وب قرار داده بود كه يك شوخي بيش نبود اما ما امروز عكسي داريم در مورد استخري در تهران كه مملو از زن ومرده كه خود عكس بيانگر اين واقعيته.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Advertisements