ماریسا میلر سوپر مدل، لیندسی لوهان بازیگر را از صدر لیست 100 نفر از جذابترین و برازنده ترین زنان دنیا کنار زد و خود در جایگاه اول قرار گرفت.


اوا لانگوریا


لیندسی لوهان


اسکارلت جانسون


لیندسی لوهان


الیشا کاتبرت


کریستینا اگیلرا


اوا مندز


کریستینا اگیلرا


اسکارلت جانسون


ماریسا میلر سوپر مدل
Advertisements