خب المپيك براي ما ايرانيها تموم شد باز خدا پدر مادر ساعي رو بيامرزه حداقل از افغانستان عقب نمونديم امروز عكسهايي از مدال گيري ورزشكاران در المپيك پكن رو براتون گذاشتم كه ديدنش خالي از لطف نيست.(نظر يادتون نره)
Advertisements