سلام به علت در خواست بالاي شما از عكسهاي المپيك پكن ما تا پايان اين رقابتها مطالب وب را در مورد المپيك قرار ميدهيم .


Advertisements