بازیهای المپیک همیشه یکنواخت برگزار میشه. بد نیست برای تنوع هم شده تغییراتی در این ورزشها انجام بشه .تا هیجانش بیشتر بشه. در زیر برای تنوع کمی در بازیهای المپیک تغییراتی اعمال کردیم.

دو میدانی: انگیزه‌ی حفظ جان باعث سریعتر دویدن میشهپرش سه گام اگه همرا ه با یه مانع این جوری باشه مسلما ورزشکارها بلندتر میپرنمسابقات تیراندازی هم خوبه با هدف متحرک باشه و ملموسدو امدادی: یعنی چی که یه تکه چوب بی‌خاصیت رو دست به دست میکنن. فکر نمی‌کنین اگه دینامیت باشه از ترسشون تندتر میدون تا قبل از رسیدن به خط پایان منفجر نشه؟نبرد در ورزشهای رزمی یعنی این : همزمان با یه ببر و یه گلادیاتورژیمناستیک هم این جوری بشه خیلی هیجان داره مخصوصا با برق فشار قویو شمشیر بازی اگه سر مردن یا موندن باشه انگیزه‌ی ورزش رو میبره بالا. شک نکنینپرش با نیزه از روی سیم خاردار دیگه آخر هیجانه واسه تماشاچیـان

Advertisements