اشتباه نكنيد اين دسته بيل نيست اين خانمي كه در عكس دارين ميبينين ركورد دار بلندي ناخن در دنيا هستش اين عكسا رو واسه اين گذاشتم چون يكي از دوستام ادعا ميكنه كه ناخن هيشكي از مال اون بزرگتر نيست فقط ميخواستم روي اون كم بشه شما هم اگه دوستاني داريد كه ميگن ناخنمون خيلي بلنده اين عكسا رو بهش نشون بدين

 

 

Advertisements