? آیا میدانید :اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت کردند و جهت بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف کرد ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند

? آیا میدانید : اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در700 سال پیش در جنوب ایران ،ایرانیان بودند .

? آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف کردند و از آن برای منازل استفاده کردند ایراینان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند.

? آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردن ایرانیان بودند

? آیا میدانید : اولین مردمانیکه قاره آمریکا را کشف کردند

ایراینان بودند و کریستف کلب و واسکودوگاما بر اثر خواندن کتابهای ایرانی

که در کتابخانه واتیکان بوده به فکر قاره پیمایی افتاده اند

? آیا میدانید : کلمه شاهراه از راهی که کورش بین سارد پایتختکارون و پاسارگاد احداث کرد گرفته شده.

? آیا میدانید : کورش بزرگ درشوروی سابق شهری ساخت به نامکورپولیس که خجند امروزی نام دارد.

پس به ايراني بودن خود افتخار كنيد.

Advertisements