این تست فقط شامل سه پرسش است و جواب این پرسش‌ها شما را شگفت زده خواهد کرد. فقط جواب‌ها را نخوانید زیرا مغز مانند چتر نجات عمل می‌کند، وقتی که باز است بهتر عمل می‌کند. اگه به جواب نگاه کنید نتیجه درستی نخواهید گرفت.

خوب اول یه کاغذ و قلم بردارید و جواب‌ها را بنویسید این یک تست صادقانه است.

حالا شروع کنید
1) نام‌های این حیوانات را به ترتیب علاقه خود قرار دهید
گاو
ببر
گوسفند
اسب
خوک

2) یک کلمه برای توصیف اسامی زیر بنویسید
سگ
گربه
موش صحرایی
قهوه
دریا

3) به کسانی فکر کنید که شما را می‌شناسند و برای شما مهم باشند و آنها را به رنگ‌های زیر ربط دهید فقط افراد تکراری نباشند
زرد
نارنجی
قرمز
سفید
سبز

توجه: جواب‌های شما باید دقیقاً همانی باشند که مطلوب شماست

حالا تعابیر و تفاسیر جواب‌هایتان را بخوانید
1) …
گاو یعنی «کار»
ببر یعنی «غرور و فخر»
گوسفند یعنی «عشق»
اسب یعنی «خانواده»
خوک یعنی «پول»

2) …
توصیف شما از سگ «شخصیت شماست»
توصیف شما از گربه «شخصیت شریک زندگی شماست»
توصیف شما از موش صحرایی «شخصیت دشمن شماست»
توصیف شما قهوه «تعبیر شما از رابطه زناشویی»
توصیف شما از دریا «زندگی خود شماست»

3) …
زرد «کسی که هیچ وقت فراموشش نخواهید کرد»
نارنجی «کسی که به نظر شما دوست واقعی شماست»
قرمز «کسی که شما به او عشق می‌ورزید»
سفید «جفت روح شماست»
سبز «کسی که تا آخر عمرتان او را به خاطر خواهید داشت»

Advertisements