اين عكس مربوط به لاكپشتيه كه ژست خاصي گرفته

 

    اين عكسي كه در زير ميبينيد مربوط به دو گوريله كه از سرما به اين روز افتادن


 

اين عكس يه روباهه كه تو اون شرايط داره موش شكار ميكنه

 


 

 

اينم عكسه3تا گاو ميشه كه به سرعت دارن ميان اين طرف

 

 

 

اينم يه عكسه واقعا زيبا كه نياز به توضيح نداره

 

 

 

 

اينم عكس شير يا فوك نميدونم

 

 

Advertisements